Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 ก.ย. 2503

รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการงานสวัสดิการ

​ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2562)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ... (13 ธ.ค. 2562)  
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 ต.ค. 2562)  
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแห... (19 ก.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผ... (05 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต... (10 ม.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) (07 ม.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยงและในวันหยุดราชการ (02 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 (02 พ.ย. 2561)
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง (14 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบป... (21 ก.พ. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยงและในวันหยุดราชการ (05 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป (คนขับเรือยนต์) (14 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านนา (08 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 (20 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (17 ต.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั้วไป ประจำปีงบประมาณ 2... (09 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การจัดพิธีรับพระราชทานพระ... (20 ธ.ค. 2562)  

การบริหารจัดการขยะ...กองส... (18 ก.ย. 2562)  

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านา... (13 ก.ย. 2562)  

โครงการพระราชดำริ (การควบ... (30 ส.ค. 2562)

โครงการพระราชดำริ (การควบ... (29 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเ... (27 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเ... (26 ส.ค. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่... (26 ส.ค. 2562)

โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเ... (22 ก.ค. 2562)

โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่... (18 ก.ค. 2562)

ครงการส่งเสริมประเพณีงานบ... (16 ก.ค. 2562)

.การบริหารจัดการขยะ...กอง... (12 ก.ค. 2562)

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ... (26 มิ.ย. 2562)

วันที่ 30 พ.ค. 2562 องค์ก... (30 พ.ค. 2562)

วันที่ 23 พ.ค. 2562 องค์ก... (23 พ.ค. 2562)

วันที่ 18 พ.ค. 2562 องค์ก... (18 พ.ค. 2562)

วันที่ 30 เมษายน 2562 องค... (30 เม.ย. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (24 เม.ย. 2562)

วันที่ 3 เมษายน 2562 อบต... (03 เม.ย. 2562)

วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ... (14 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 ต.ค. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน... (30 ก.ย. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน... (15 ก.ค. 2562)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (15 ม.ค. 2562)
ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน .แสงอา... (01 ธ.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเง... (15 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดร... (02 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุ... (05 ก.ค. 2561)
โครงการเดินท่อระบบส่งน้ำ และสูบน้ำแบบขั้นบันได ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ... (23 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกรา... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 (02 พ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ... (01 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ... (01 ต.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (09 มี.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2559 (06 มี.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2559 (06 มี.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th