Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 ก.ย. 2503

รับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการงานสวัสดิการ

​ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
ระบบจองคิวล่วงหน้า


https://qrgo.page.link/5svqM
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบ... (30 ก.ย. 2563)  
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้... (30 ก.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (13 ส.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์ก... (08 มิ.ย. 2563)
ประกาศ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (18 พ.ค. 2563)
โครงการ​ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านนา ​อำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก... (27 มี.ค. 2563)
อบต.บ้านนา ได้ดำเนินการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไ... (11 มี.ค. 2563)
วันที่ 10 มีนาคม 2563 อบต.บ้านนาได้บูรณาการร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว... (11 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 (03 มี.ค. 2563)
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง (20 ธ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบ... (13 ธ.ค. 2562)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ อบต.บ้านนา (21 ต.ค. 2562)
ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแห... (19 ก.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2) (09 เม.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผ... (05 ก.พ. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต... (10 ม.ค. 2562)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1) (07 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส... (20 ส.ค. 2563)  

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที... (13 ส.ค. 2563)  

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ร... (13 ส.ค. 2563)  

ตรวจติดตามการดำเนินการเพื... (01 มิ.ย. 2563)

ประชุมคณะอนุกรรมการกรรมกา... (22 พ.ค. 2563)

เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานการบ... (25 เม.ย. 2563)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (27 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (23 มี.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำ... (18 มี.ค. 2563)

กิจกรรมดำเนินการร่วมกันจั... (12 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (12 มี.ค. 2563)

วันที่ 8-11 มกราคม 2562 ก... (13 ม.ค. 2563)

วันที่ 10 ม.ค.2563 อบต.บ้... (13 ม.ค. 2563)

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 อง... (13 ม.ค. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้า... (12 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (20 ธ.ค. 2562)

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ... (18 ธ.ค. 2562)

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 น... (12 ธ.ค. 2562)

วันที่ 13-14 พย. 62 อบต.บ... (15 พ.ย. 2562)

ประชุมสภา องค์การบริหารส่... (06 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (05 ต.ค. 2563)  
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (09 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือเร็ว (Speed Boat) ขนาดความยาวไม่น้อยกว... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือเร็ว ( Speed Boat ) ข... (17 เม.ย. 2563)
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรั... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเ... (03 เม.ย. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (03 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน... (18 เม.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (15 ม.ค. 2562)
ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน .แสงอา... (01 ธ.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเง... (15 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (03 ต.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดร... (02 ส.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุ... (05 ก.ค. 2561)
โครงการเดินท่อระบบส่งน้ำ และสูบน้ำแบบขั้นบันได ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ... (23 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกรา... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 (02 พ.ย. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th