Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติโดยย่อ
 

 
          ตำบลบ้านนาเป็นตำบลที่เก่าแก่มาแต่โบราณ  ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของลำน้ำปิง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอ  มีเนื้อที่กว้างขวาง  มีสภาพเป็นภูเขาสูงเป็นส่วนมาก  พื้นที่ราบมีน้อย  มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่ฝ้าย  เลี้ยงวัว  เลี้ยงควาย  หาของป่า ฯลฯ  ซึ่งมีทั้งหมด  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน  คือ

                   ๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านใต้ห้วยนา
                   ๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านเหนือห้วย
                   ๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านโค้งวัดหลวง
                   ๔.  หมู่ที่  ๔ บ้านท่าเดื่อ
                   ๕.  หมู่ที่  ๕ บ้านท่าพิมาน
                   ๖.  หมู่ที่  ๖ บ้านจุ้งจ๊ะใต้ – เหนือ
                   ๗.  หมู่ที่  ๗ บ้านโสมง
                   ๘.  หมู่ที่  ๘ บ้านห้วย
                   ๙.  หมู่ที่  ๙ บ้านห้วยโป่ง
                   ๑๐.  หมู่ที่  ๑๐ บ้านอูมวาบ
                   ๑๑.  หมู่ที่  ๑๑ บ้านนาไฮ ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง )
                   ๑๒.  หมู่ที่  ๑๒ บ้านหินลาด ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง )

          ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๐  กรมชลประทานเริ่มงานการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล  และในเดือนมกราคม  ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๒  เริ่มมีการอพยพราษฎรตำบลบ้านนาไปอยู่ในที่ ๆ ทางกรมชลประทานจัดสรรให้  การอพยพในครั้งนี้ทำให้ราษฎรตำบลบ้านนา  แยกออกเป็น  ๔  กลุ่ม  คือ

                   กลุ่มที่  ๑  อพยพไปอยู่ใต้เขื่อนที่ทางกรมชลประทานจัดสรรให้  ปัจจุบัน  คือ  หมู่บ้านจัดสรร
                   กลุ่มที่  ๒  อพยพไปอยู่ที่บ้านต้นงิ้ว  จังหวัดเชียงราย
                   กลุ่มที่  ๓  อพยพไปอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อน  จังหวัดกำแพงเพชร
                   กลุ่มที่  ๔  ไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่ตำบลบ้านนา  แต่อพยพหนีขึ้นไปอยู่ในที่สูง    ให้พ้นจากน้ำท่วมถึง  ปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน  คือ
                             หมู่ที่  ๑  บ้านอูมวาบ
                             หมู่ที่  ๒  บ้านนาไฮ ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง )
                             หมู่ที่  ๓  บ้านหินลาด ( หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง )
                             หมู่ที่  ๔  บ้านโสมง
                             หมู่ที่  ๕  บ้านสันป่าป๋วย   

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  ๒๕ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๙ (ลำดับที่  ๘๒๕) อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตาก  ประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th