Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า)

ม.5  บ้านท่าปุย  ต.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก

โทรศัพท์ & แฟ็กซ์  0-5559-9162

www.bannatak.go.th

Email : bannatak@hotmail.comนายเกียรติศักดิ์ ทันปัญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

9/7  ม.3  ต.บ้านนา  อ.สามเงา  จ.ตาก  63130
โทร. 08-9856-5213

 


นางสาวแสงเทียน  แก้วกล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

61/1  ม.10  ต.ตากตก  อ.บ้านตาก  จ.ตาก   63120
โทร. 08-9269-4190นางชณิศา  บุญสุข

ผู้อำนวยการกองคลัง

327  ม.3  ต.สามเงา  อ.สามเงา  จ.ตาก   63130
โทร. 08-6679-2759นายสุเมธ  กุลฉิม
ผู้อำนวยการกองช่าง

75  ม.5  ต.ตากตก  อ.บ้านตาก  จ.ตาก   63120
โทร. 08-9564-0584 

หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th