Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา การดำเนินการตามแนวทางจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563

27 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา กิจกรรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กร่วมกันทำความสะอาดศูนย์โรงเรียนบ้านหินลาด-นาไฮ

26 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา จัดกิจกรรมล้างของเล่นและทำความสะอาดศูนย์ฯ และ และกิจกรรมสอนทำหน้ากากอนามัยให้กับผู้ปกครองนักเรียน

26 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการบริหารจัดการขยะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินลาด-นาไฮ เพื่อลดภาวะกลิ่นและพาหนะนำโรค

17 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ

29 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการหนูน้องมือสะอาด

27 มิ.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา กิจกรรมวันสุนทรภู่

17 มิ.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

28 ม.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา กิจกรรมวันนี้ของพวกหนู

28 ธ.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินลาด-นาไฮ รับมอบของจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th