Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มิ.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ
07 ก.พ. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562
06 พ.ย. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2562
14 ส.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562
09 ส.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
04 ส.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี 2562
18 มิ.ย. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
05 มิ.ย. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 2 ประจำปี 2562
14 พ.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามาัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th