Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)
09 เม.ย. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2)
05 ก.พ. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1)
02 ม.ค. 2562 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานช่วงเวลาพักเที่ยงและในวันหยุดราชการ
02 พ.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประชาสัมพันธ์การการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
28 ก.ย. 2561 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคนพิการรับเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรับบาล
14 มี.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการเลือกสรรพนักงานจ้าง
09 มี.ค. 2561 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านนา ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th