Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 ก.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ส.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
08 มิ.ย. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 พ.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
27 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการ​ป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านนา ​อำเภอสามเงา​ จังหวัดตาก​ ประจำปีงบประมาณ​ 2563
11 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 10 มีนาคม 2563 อบต.บ้านนาได้บูรณาการร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านน
11 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา อบต.บ้านนา ได้ดำเนินการร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่
03 มี.ค. 2563 ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th