Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2563
ถึง
06 ต.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
01 ต.ค. 2563
ถึง
06 ต.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09 ก.ค. 2563
ถึง
09 ก.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเรือเร็ว (Speed Boat) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 29 ฟุต พร้อมอุปกรณ์และรถแทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือเร็ว ( Speed Boat ) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ ฟุต พร้อมอุปกรณ์และรถ เทรลเลอร์สำหรับบรรทุกเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมากราคม 2563ถึงเดือนมีนาคม 2563)
03 เม.ย. 2563
ถึง
03 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 ZCOVID -19)
03 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 ก.ย. 2562
ถึง
03 ต.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562)
15 ก.ค. 2562
ถึง
03 ต.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th