Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ธ.ค. 2561
ถึง
30 ก.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน .แสงอาทิตย์ (Solar cell)
15 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4,5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
03 ต.ค. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ส.ค. 2561
ถึง
09 ส.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน 2561
23 เม.ย. 2561
ถึง
23 เม.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการเดินท่อระบบส่งน้ำ และสูบน้ำแบบขั้นบันได ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
06 ก.พ. 2561
ถึง
11 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2561
02 พ.ย. 2560
ถึง
11 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
01 ต.ค. 2560
ถึง
31 ต.ค. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
01 ต.ค. 2560
ถึง
30 ก.ย. 2561
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ต่อ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th