Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ก.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา การบริหารจัดการขยะ...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

13 ก.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านา ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการพระราชดำริ (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ) หมู่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

29 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการพระราชดำริ (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ) หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

27 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปลาส้ม ปลาเจ่า) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 หมู่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

26 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2562

26 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำชาไม้ฝาง) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 หมู่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

22 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การทำกระเป๋าผ้า" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารวิสาหกิจกลุ่มปลาย่างบ้านสันป่าป๋วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562

18 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักสงฆ์บ้านสันป่าป๋วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา

16 ก.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ครงการส่งเสริมประเพณีงานบุญเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th