Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 พ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 30 พ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้ทำพิธียกเสาเอกอาคารสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลบ้านนา ขึ้น ที่ หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

23 พ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 23 พ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำประชาคมระดับตำบล ณ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

18 พ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 18 พ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

30 เม.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดโครงการกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อชาวตำบลบ้านนา

24 เม.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา และประขาชนตำบลบ้านนา ขอขอบคุณการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ที่ให้การสนับสนุนเรือ และที่พัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน บ้านหินลาด-นาไฮ-อูมวาบ

03 เม.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 3 เมษายน 2562 อบต.บ้านนาร่วมด้วยจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม

14 มี.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 อบต.บ้านนา ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านา และกิจกรรมจิตอาสา

20 ก.พ. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนักบ้า ณ หมู่ที่ 1 บ้านอูมฮวม น้ำซับ ตำบลบ้านนา

18 ก.พ. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 - 5 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้า ให้กับพื้นที่ตำบลบ้านนา

08 ก.พ. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดย ปลัดอบต.บ้านนา เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆๆอบต.บ้านนา เป็นประจำทุกสัปดาห์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th