Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมสภาเด็ก
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ส.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานนการณ์ของ โรคติดเชื้อ COVID -19

13 ส.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงาน อบต. บ้านนา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

13 ส.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

01 มิ.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ตรวจติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดตากตามนโยบาย "1 ส่วนราชการ 1 ตำบล " พื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

22 พ.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา ประชุมคณะอนุกรรมการกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

25 เม.ย. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ หมู่ 5

27 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านนา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

23 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพท่อป้องกันตนเอง ณ หมู่ที่ 1 , 2 และ 3

18 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา กิจกรรมทำความสะอาดภายในสำนักงานเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ

12 มี.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 9 - 11 มีนาคม 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th