Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ อบต.บ้านนา หมู่ 1-3 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ หมู่ 3 โรงเรียนหินลาดนาไฮ วิทยาคม ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

13 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 8-9 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านอูมฮวม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

13 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 10 ม.ค.2563 อบต.บ้านนา ได้กิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านอูมฮวม อ.สามเงา จ.ตาก

13 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา วันที่ 8-11 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านน้ำทรัพย์และบ้านอูมฮวม ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ในโครงการพ่นป้องกันโรคไข้เลือดออก

12 ม.ค. 2563
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตำบลบ้านนนา อำเภอสามดงา จังหวัดตาก

20 ธ.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

18 ก.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา การบริหารจัดการขยะ...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

13 ก.ย. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านา ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562

30 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการพระราชดำริ (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ) หมู่ 4 บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

29 ส.ค. 2562
ตาก สามเงา อบต.บ้านนา โครงการพระราชดำริ (การควบคุมโรคหนอนพยาธิ) หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th