Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการประชาชน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
สนามกีฬา/ลานกีฬาเพื่อประชาชน
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 มีนาคม 2563 อบต.บ้านนาได้บูรณาการร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค 3 จังหวัดพิษณุโลก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านมรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลบ้านน
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 5 คนในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไปไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563