Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการติดตั้งระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าป๋วย จำนวน 2 ระบบ
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ฝ.33 พร้อมเดินท่อน้ำระบบประปาเข้าถัง หมู่ที่ 2 บ้านนาไฮ จำนวน 2 ชุด
โครงการติดตั้งระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 บ้านหินลาด จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 11 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ฝ.33 หมู่ที่ 4 บ้านโสมง พร้อมเดินท่อน้ำระบบประปาเข้าถัง จำนวน 2 ชุด
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ฝ.33 พร้อมเดินท่อน้ำระบบประปาเข้าถัง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ จำนวน 1 ชุด และบ้านอูมฮวม จำนวน 1 ชุด
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th