Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  จะดำเนินการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หมู่ที่ 1 บ้านอูมฮวม สาขาบ้านอูมวาบ ตำบลบ้านา อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  ร่วมกันแจกของและขนมให้กับเด็ก ๆ บ้านอูมฮวม หากมีท่านใดสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อ อบต.บ้านนาได้นะค่ะ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562