Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ข่าวสาร ศพด.ตำบลบ้านนา
ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ
ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมสาขาบ้านอูมวาบ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายกรมิษฐ์ บุญสา
นักบริหารงานบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายกรมิษฐ์ บุญสา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวนิศา ดำรงโภคภัณฑ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวสุนิสา ตั้วมาก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
นางวนาลี เสาสุรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวศิริลักษณ์ จันทราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวกุลสตรี ตะเอพอ
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านหินลาด-นาไฮ)
Responsive image
นางสาวดวงจันทร์ ถิ่นผักหวาน
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.เคลื่อนที่บ้านอูมฮวมฯ)
Responsive image
นายภุชพงค์ แก้วปินะ
พนักงานคนขับเรือยนต์
Responsive image
นายสุพล คำอินต๊ะ
คนงานตกแต่งสวน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 
โทรศัพท์ : 0-5559-9162  แฟกซ์ : 0-5559-9162  E-mail : bannatak@hotmail.com


www.bannatak.go.th